/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    €3 EUR

   

 • Žilinské Chvály #1 (CD)
  Compact Disc (CD) + Digital Album

  Prvé živé CD chvál kresťanského spoločenstva Milosť Žilina. Nahrané naživo počas bohoslužieb od júla do septembra 2012.

  Zakúpením audio cd-éčka získate okamžitý prístup k digitálnej verzii albumu. Každý kus je jedinečný ručne vyrobený originál :-)

  V prípade, že si CD nemôžete kúpiť cez bandcamp, radi vám ho pošleme dobierkou alebo v digitálnej verzii. Kontaktujte nás správou cez facebook na www.facebook.com/MilostZA

  Prajeme Vám požehnané počúvanie.

  Includes unlimited streaming of #1 via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

1.
2.
3.
04:54
4.
05:09
5.
6.
07:48
7.
8.
9.
10.
02:55
11.
04:02

about

Prvá živá nahrávka Žilinských Chvál. Vznikala postupne od júla do septembra 2012 počas bohoslužieb kresťanského spoločenstva Milosť v Žiline. Aktuálne info o dianí v zbore sledujte aj na facebooku www.facebook.com/MilostZA

credits

released December 23, 2012

tags

license

about

Žilinské Chvály Zilina, Slovakia

contact / help

Contact Žilinské Chvály

Streaming and
Download help

Redeem code

Track Name: Svätý si náš Boh
Jeho meno
vyvyšuj v svätostánku
Jeho meno
vyvyšuj medzi ľudom,

Ktorý spieva Pánovi,
Ktorý prišiel spievať Pánovi

Svätý si, náš Boh
Sväté meno máš
Robíš mocné divy, diela
Celé stvorenstvo,
dielo Tvojich rúk
Bude vzdávať slávu Tebe, Pán

Nebo aj zem,
Všetko, čo ich napĺňa
Aj stvorenie,
čo oči neuvidia

Nad tým všetkým vládu má
Nad tým všetkým vládne Pán

Svätý si, náš Boh
Sväté meno máš
Robíš mocné divy, diela
Celé stvorenstvo,
dielo Tvojich rúk
Bude vzdávať slávu Tebe, Pán

Veľký Ja som
Bez začiatku bez konca,
ktorý vždy Bol,
On je a navždy bude

On má život môj v rukách
On má život môj v rukách

Svätý si, náš Boh
Sväté meno máš
Robíš mocné divy, diela
Celé stvorenstvo,
dielo Tvojich rúk
Bude vzdávať slávu Tebe, Pán
Slávu Tebe, slávu Tebe, slávu Tebe, Pán
Track Name: Shir Same'ach
Keď chváliš Hospodina,
Nesmúť a nevešaj hlavu
Dovoľ, nech radosť Pána
Napĺňa aj dušu tvoju

Hej, hej,
Netráp sa, tancuj tiež
Keď víno Ducha nás napĺňa
Hej, hej,
Povstaň a raduj sa,
Silou je radosť nášho Pána
Silou je radosť nášho Pána

Pred tvárou Hospodina
Nežiaľ a nevešaj hlavu
Každý muž, každá žena
Zo Siona, z Izraela

Hej, hej,
Netráp sa, tancuj tiež
Keď víno Ducha nás napĺňa
Hej, hej,
Povstaň a raduj sa,
Silou je radosť nášho Pána
Silou je radosť nášho Pána

Keď chváliš Hospodina,
Nesmúť a nevešaj hlavu
Dovoľ, nech radosť Pána
Napĺňa aj dušu tvoju

Hej, hej,
Netráp sa, tancuj tiež
Keď víno Ducha nás napĺňa
Hej, hej,
Povstaň a raduj sa,
Silou je radosť nášho Pána
Silou je radosť nášho Pána

Lajla lajla laj
Lajla lajla laj

Keď chváliš Hospodina,
Nesmúť a nevešaj hlavu
Dovoľ, nech radosť Pána
Napĺňa aj dušu tvoju

Hej, hej,
Netráp sa, tancuj tiež
Keď víno Ducha nás napĺňa
Hej, hej,
Povstaň a raduj sa,
Silou je radosť nášho Pána
Silou je radosť nášho Pána
Track Name: Hosanna
Vidím schádzať Kráľa Slávy,
s ohňom k nám na oblakoch,
Zem sa zatrasie, zatrasie. Jeee.

Vidím ako náš hriech zmýva.
Jeho milosť a láska.
Ľudia spievajú, spievajú:

Hosana, Hosana, Hosana najvyššiemu!
Hosana, Hosana, Hosana najvyššiemu!

Vidím povstať generáciu,
čo chce svoje miesto zaujať,
s vierou pokorní, pokorní.

Vidím nové prebudenie,
keď sa modlíme a hľadáme,
svet na kolenách, na kolenách.

Hosana, Hosana, Hosana najvyššiemu!
Hosana, Hosana, Hosana najvyššiemu!

Moje srdce očistíš,
daj nech všetky skryté veci uvidím,
zjav mi akou láskou ma ľúbiš

Moje srdce zapáľ dnes,
pre všetko čím som v tvojom kráľovstve,
kým s tebou do večnosti pôjdem.

Hosana, Hosana, Hosana najvyššiemu!
Hosana, Hosana, Hosana najvyššiemu!
Hosana, Hosana, Hosana najvyššiemu!
Track Name: Príď k nám
Osloboď nás, z reťazí
oči otvor, v mene Ježiš!

Rozhodnuté je, iste to viem, budem Ťa čakať Pán
Spasiteľ aj štít si mojou skalou, budem Ťa čakať Pán

Tak iste ako slnko ráno výjde zas,
viem, že prídeš znova k nám

Príď k nám, na modlitbu odpovedz nám
slávou už dnes
prines dážď, znova zavlaž smädné srdcia nám
Tak príď, príď k nám.

Stojíme pevne, nemáme strach, vieme, že prídeš Pán
Si sudca mocný víťaziš Ty, prídeš aj druhý krát.

Tak iste ako slnko ráno výjde zas,
viem, že prídeš znova k nám

Príď k nám, na modlitbu odpovedz nám
slávou už dnes
prines dážď, znova zavlaž smädné srdcia nám
Tak príď, príď k nám.

Osloboď nás, z reťazí
oči otvor, v mene Ježiš!

Príď k nám, na modlitbu odpovedz nám
slávou už dnes
prines dážď, znova zavlaž smädné srdcia nám
Tak príď, príď k nám.
Track Name: Celou silou
(Otvor srdcia,
Nech chápeme, čo žiadaš od nás
Nech cirkvou sme, po ktorej túžiš
Dom na kopci

Zlom pýchu v nás
A všetky múry v našich srdciach
Úspechy aj naše túžby Ti
Skladáme k nohám)

Pred Svetlom v nás
Obstáť nemôže temná sila
A každý uvidí – Ježiš je Pán
Každú moc aj vládu má

Boh všetkých dní
Vo všetkom, čo robíš, si slávny
Tvoj majestát aj zázraky sú
V Tvojom mene skryté

Pred Svetlom v nás
Obstáť nemôže temná sila
A každý uvidí – Ježiš je Pán
Každú moc aj vládu má

Celou silou
Celým srdcom
Kričíme Ti na slávu

Celou silou
Celým srdcom
Chválime Ťa, Ježiš

Nech je Tvoje
Meno slávne
Vyvýšené
Nad všetkými

Celou silou
Celým srdcom
Chválime Ťa, Ježiš

Ó óó...
Ó óó...
Track Name: Ku komu mám ísť
Požehnaný si, Hospodin Pán
Hlas prosieb pokorných si vyslyšal
Mojim štítom aj silou si ty sám
Pomôžeš mi, na Teba sa nádejam

Budem plesať, Budem plesať
Moje srdce sa v Tebe bude radovať
Budem spievať, Budem spievať
Svojou piesňou Ťa budem oslavovať

Ku komu mám ísť? Veď si mojou skrýšou
Ku komu mám ísť? Veď si živým Slovom
Ku komu mám ísť? Veď si mojou spásou
Pre svojho pomazaného si silou Aj pevnosťou
Track Name: Nebo je tvoje
Nepovedal Ti nikto viac?
Nepovedal Ti ešte viac?
Vstúpil si do veľkej slávy
kde Boh Ťa objíma .
Dotýka sa Tvojho srdca,
práve tu, kde stojíš dnes.
Nepovedal Ti nikto viac?
Patríš nebu.

Nepovedal Ti nikto viac?
Nepovedal Ti ešte viac?
Že poslední budú raz prví
smutní, tichí, spravodliví,
aj Tí, čo hladní sú a smädní.
Že to nie je iba sen!
Nepovedal Ti nikto viac?
Patríš hore.

Oblečú Ťa v kráľovský šat,
poletíš na krídlach zlatých.
A bývať budeš vo večnom stáne,
v nebeskej kráse a nádhere.
Stále drž to zasľúbenie ,
navždy ho udrž v srdci.
Nepovedal Ti nikto viac?
Nebo je Tvoje.
Track Name: Ježiš je víťaz
Ó haleluja, ó, haleluja, haleluja Pána chváľ!
Ó haleluja, ó, haleluja, haleluja Pána chváľ!

Ježiš je Víťaz, o haleluja, haleluja Pána chváľ
Ježiš je Víťaz, o haleluja, haleluja Pána chváľ

Ježiš je Cesta, o haleluja, haleluja Pána chváľ
Ježiš je Cesta, o haleluja, haleluja Pána chváľ

Ježiš je Pravda, o haleluja, haleluja Pána chváľ
Ježiš je Pravda, o haleluja, haleluja Pána chváľ

Ježiš je Život, o haleluja, haleluja Pána chváľ
Ježiš je Život, o haleluja, haleluja Pána chváľ

Nech ťa požehná Boh zo Siona,
nech uvidíš Jeruzalem.
Nech ťa požehná Boh zo Siona,
nech požehná celý život tvoj!

Blahoslavený nech je každý,
kto sa bojí Hospodina.
A nech príde na teba Boží pokoj
a tiež pokoj na Izrael!

Yevarechecha ha'shem mi Tzion /jevarechecha šemicsion/
ure'e betuv Yerushalaim /urebetuv Jerušalajim/
Yevarechecha ha'shem me Tzion /jevarechecha šemicsion/
kol yemei chayecha /kol jemeji chaajeecha/

Ure'e banim le vaneicha /ure banim levaneecha/
Shalom al Israel. /šaaalom al Izraael/
Ure'e banim le vaneicha /uure baanim levanecha/
Shalom al Israel. /šaaalom al Izraael/

Nech ťa požehná Boh zo Siona,
nech uvidíš Jeruzalem.
Nech ťa požehná Boh zo Siona,
nech požehná celý život tvoj!

Blahoslavený nech je každý,
kto sa bojí Hospodina.
A nech príde na teba Boží pokoj
a tiež pokoj na Izrael!

Ó haleluja, ó, haleluja, haleluja Pána chváľ!
Ó haleluja, ó, haleluja, haleluja Pána chváľ!

haleluja Pána chváľ! haleluja Pána chváľ!
Track Name: Svätá krv
Víťaziť nad hriechom môžeš aj Ty!
Je tu krv Ježiša! Krv Ježiša!
Zlo stále premáhať môže každý!
Je tu úžasná krv Ježiša!

Môžeš byť belší než najbelší sneh
Je tu krv Ježiša! Krv Ježiša!
Zabudni na hriech, bež víťazný beh!
Je tu úžasná krv Ježiša!

Je tu moc, moc víťaziaca moc
V tej krvi, v tej krvi!
Je tu moc, moc víťaziaca moc
V tej krvi Ježišovej!

Povstaň a Kráľovi všetkého slúž!
Je tu krv Ježiša, krv Ježiša!
Každý deň spievaj mu pieseň novú!
Je tu úžasná krv Ježiša!

Je tu moc, moc víťaziaca moc
V tej krvi, v tej krvi!
Je tu moc, moc víťaziaca moc
V tej krvi Ježišovej!

Moc, moc víťaziaca moc
V tej krvi, v tej krvi!
Je tu moc, moc víťaziaca moc
V tej krvi Ježišovej!

Potrebujem Tvoju silu
Každý deň a každú chvíľu

Moc, moc víťaziaca moc
V tej krvi, v tej krvi!
Je tu moc, moc víťaziaca moc
V tej krvi Ježišovej!
V tej krvi Ježišovej!
V tej krvi Ježišovej!
Track Name: Daj dážď
Aj keď sa zdá, že mračná sú temné,
vietor Ducha to razom zmení.
Pripravení sme na Tvoj dážď.
Nebeský dážď, zavlažuj nás! Zavlažuj nás!

Po Tebe prahne duša moja,
nech Boží dážď zaplaví ma!

Daj dážď na celý svet, my spievame.
Daj dážď, počuj, Bože, ja tiež spievam.
Daj dážď, aj moje srdce volá k Tebe.
Daj dážď, vylej Tvoje požehnanie nám.

Aj keď sa zdá, že srdce mám suché,
olej Ducha to razom zmení.
Pripravení sme na Tvoj dážď.
Nebeský dážď, zavlažuj nás! Zavlažuj nás!

Po Tebe prahne duša moja,
nech Boží dážď zaplaví ma!

Daj dážď na celý svet, my spievame.
Daj dážď, počuj, Bože, ja tiež spievam.
Daj dážď, aj moje srdce volá k Tebe.
Daj dážď, vylej Tvoje požehnanie nám.

Otváraj, otváraj prieduchy Nebies!
Požehnaj, požehnaj, požehnaj nás dnes!

Daj dážď na celý svet, my spievame.
Daj dážď, počuj, Bože, ja tiež spievam.
Daj dážď, aj moje srdce volá k Tebe.
Daj dážď, vylej Tvoje požehnanie nám.

Daj dážď, aj moje srdce volá k Tebe!
Daj dážď! Vylej pozdný dážď!